Wilsum.info

Wapen wilsum
  • Wilsum
  • Wilsum
  • Wilsum
Laatste Tweets
18 september 2017 - Wilsum.info
Wantrouwen overheerst op eerste infoavond uitbreiding Lelystad Airport Morgenavond is voorlichtingsavond in Zwolle. https://t.co/mwRpSP68xe
18 september 2017 - Wilsum.info
RT @Julian_Aarten: Vanavond in gesprek met @Wilsuminfo over de nieuwe subsidie van 2018. Meer geld, meer keuzevrijheid, minder afhankelijkh…
18 september 2017 - Wilsum.info
Oktoberactiviteit #55+ staat natuurlijk al in de agenda; nu weet je ook dat je niet hoeft te koken die dag! 😉… https://t.co/69CwYk3aLo

Stadsrechten

In 1260 wordt Wilsum nog een dorp genoemd, in 1328 wordt Wilsum voor het eerst als stad aangeduid. Wanneer Wilsum stadsrechten heeft gekregen is niet zeker, maar waarschijnlijk is het omstreeks 1321 geschonken, door Jan van Diest, bisschop van Utrecht, in dat jaar namelijk zijn de willekeuren , in het stadsrecht van Wilsum geschreven, de Magistraat van Wilsum schreef zelf over dit onderwerp in 1785:
Door welke landsheer aan Wilsem stads gerechtigheden geschonken zijn is onbewust, de brief daarvan, is of door brand, de veelvuldige oorlogen, ofte door onachtzaamheid en andere daar bij kunnende koomen gelegenheden zoek geraakt.

Wilsum werd vroeger aangeduid met verschillende namen, van Wilsem, Wylsem, Wilzem, Wylzem tot Wilsheem.
Algemeen word aangenomen dat de naam Wilsum afkomstig is van Wilsheem. (heem = heim-huis of woonplaats)

Wilsum, bestond uit het dorp Wilsum, en het buurtschap de Nieuwstad (de Nyestadt wordt reeds in 1520 genoemd)
Het kerspel Wilsum, en het schoutambt Wilsum bestond uit de buurtschappen: Harsenhorst, Uiterwijk, en het Onderdijkse, ook Oosterhold behoorde er een poos bij. Wilsum werd bestuurd door 3 burgemeesters en een secretaris, vanaf de Franse tijd werd het 1 burgemeester en een gemeenteraad.