Wilsum.info

Wapen wilsum
  • Wilsum
  • Wilsum
  • Wilsum
Laatste Tweets
24 februari 2018 - Wilsum.info
We zijn nog op zoek naar 3 grote zwerfkeien. Wie kan ons helpen?#sponsoring Het pad slingert al net zo als de IJss… https://t.co/29NLekKvhF
24 februari 2018 - Wilsum.info
RT @DeGroene: Het vliegtuig, hét transportmiddel dat moest zorgen voor een hechtere wereld, dreigt uit te groeien tot een klimaatkiller. Ka…
23 februari 2018 - Wilsum.info
RT @vvwilsum1937: Omdat morgen al het voetbal afgelast is, is er om 14.30 uur weer klaverjassen voor de liefhebbers in onze kantine!

Ooievaars

Webcam nest 2017

Op 28 februari jl. keert mannetje 1E227 terug op het webcamnest. Meerdere vrouwtjes bezoeken hem, maar op 12 maart keert het ongeringde vrouwtje van 2016 terug. Vervolgens worden in de periode 27 maart tot en met 4 april vijf eieren gelegd. Vanaf het tweede ei (29 maart) start het broeden.

Overige nesten 2017

Harsenhorst

Eerste ooievaar op 30 januari terug in Wilsum. Enkele dagen later volgt een tweede ooievaar. Ze bij allebei ongeringd, maar wel dezelfde als in 2016.

Scherenwelle

Op 4 februari verschijnt vrouwtje 8520 en op 28 februari verschijnt het mannetje 1E311. Ook zij waren in 2016 in Wilsum. Zij broeden sinds 27 maart.

Harsenhorst - silo

Bij een boerderij in de Harsenhorst hebben twee ongeringde ooievaars een nest bovenop een silo gebouwd.

Foto: Maartje Karel

Algemeen

Het eerste ooievaarsnest in Wilsum werd geplaatst tegenover Café IJsselzicht door de vereniging Dorpsbelangen Wilsum.

In 2000 was het al succesvol met een eerste paartje inclusief een broedsel met 2 jongen. In 2012 is dit nest vervangen waarop in 2013 al weer werd gebroed.

Na het plaats van het eerste nest zijn op de Scherenwelle en Harsenhorst ook nesten geplaatst. De jongen komen namelijk 2 á 3 jaar terug naar hun geboorteplaats.

Dorpsbelangen draagt de zorg voor het onderhoud van het nest tegenover Cafe IJsselzicht.

Foto: Maartje Karel

Gedrag

In de periode dat slechts een van de partners van een koppeltje terug is, trekken de ooievaars veel samen op. Ook doen de ooievaars diverse nesten in Wilsum en in de nabije omgeving aan. In deze periode komt het regelmatig voor dat een mannetje met meerdere vrouwtjes wordt gezien, maar ook een vrouwtje met meerdere mannetjes. Meestal verandert dit als de partner van vorig jaar arriveert. Dan wordt de oude band hersteld en wordt definitief een nest betrokken.

Nest

Meestal komt het mannetje als eerste terug na het overwinteren. Hij inspecteert het nest en begint alvast met de verder bouw met behulp van takken. Wanneer het vrouwtje is gearriveerd begint vrij snel ook de paring. Wanneer de ooievaars zacht materiaal op het nest gaan aan brengen, is dit een teken dat de eieren aanstaande zijn. Zo'n legsel kan uit 2 tot 7 eieren bestaan.

Ooievaars zoeken een nest daar waar veel voedselaanbod is. Ook zijn zij erg nesttrouw. Hierdoor paren ze vaak met de zelfde partner als voorgaande jaren.

Broeden

Het uitbroeden van de eieren duurt ongeveer 32 dagen vanaf het moment dat ze gelegd zijn. De eieren worden om de dag gelegd. Vaak wordt bij het leggen van het 2e ei de broed gestart. De eerste 2 jongen komen vaak kort na elkaar uit het ei en vervolgens om de dag weer een jong.

Foto: Maartje Karel

Voedsel

Het voedsel wordt door de ouders uitgebraakt en aan de jongen gevoerd. Bij hen is het dan hap-slik-weg. Dit voedsel bestaat voornamelijk uit regenwormen, kevers, melten, slakken, muizen, kikkertjes en incidenteel een mol of een visje. Opmerkelijk is dat een grote vogel met een grote snavel voortdurend op zoek is naar kleine prooien, gemiddeld zo'n 250 kilo per broedseizoen!

Tekst: Wietske van de Rozenberg